Wolontariuszki SKW „Caritas” ZSE.

W dniach 24 – 25.03.2017r. ponad 70 wolontariuszy ze Szkolnego Koła Wolontariatu „Caritas” przystąpiło po raz 12 do Ogólnopolskiej Zbiórki Żywności „Caritas” pod hasłem „Tak, pomagam!”.

Zbieraliśmy produkty o dłuższym terminie do spożycia oraz środki czystości. W poniedziałek zebrane produkty zostaną policzone i przygotowane do przekazania osobom najbardziej potrzebującym, aby mogły zagościć na ich wielkanocnych stołach.


Każdorazowo w akcji uczestniczy ponad 20 tys. wolontariuszy w całej Polsce. Takie wydarzenia uczą jak ważne jest dzielenie się z innymi i okazywanie wsparcia będącym w potrzebie.
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji. W szczególności podziękowania kierujemy do darczyńców , właścicielów i pracowników sieci sklepów Lewiatan „Rajski”, PSS „Społem” Gamma i „Jedynka”, wszystkim wolontariuszom, a także nauczycielom za pomoc w przewiezieniu i rozładowaniu towarów: p. Piotrowi Plewie, ks. Wojciechowi Lassakowi, p. Annie Martuszewskiej i p. Sławomirowi Buźniakowi.

Serdecznie dziękujemy.
Opiekunowie SKW „Caritas”
Katarzyna Kubasiak i Monika Morawska