Dyrekcja Zespołu Szkół Ekonomicznych

 

mgr Marta Sokołowska
DYREKTOR

Przedmioty:
historia
wiedza o społeczeństwie