Dyrekcja Zespołu Szkół Ekonomicznych

 

mgr Marzena Waksmundzka
WICEDYREKTOR
Egzaminator egzaminu maturalnego z języka polskiego

Przedmioty:
język polski