Dyrekcja Zespołu Szkół Ekonomicznych

 

mgr Sławomir Buźniak
Z-CA KIEROWNIKA SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO
Egzaminator egzaminu maturalnego z języka angielskiego
wych. klasy 3 a TE

Przedmioty:
język angielski
język angielski zawodowy