To przełomowa książka w dorobku autora literatury science fiction. Przyniosła mu prestiżową nagrodę i jest najczęściej tłumaczona. Dick odwrócił w niej wynik drugiej wojny światowej. Amerykanie doznają upokorzeń i krzywd od Japończyków, Rosjanie zostają rozgromieni… Zaproponowana tu tajemnicza wizja dziejów, wymykających się narratorowi i bohaterom,  jest bliższa naszemu doświadczeniu. Dick widzi w historii nie tylko ścisłe procesy i prawa, ale i szaleństwo, wolę mocy i pęd do samozniszczenia. Rekonstruując opętaną duszę faszystowską, pisze o nazistach, że „chcą być podmiotem, nie ofiarą historii. Identyfikują się z boskimi mocami, wydaje im się, że są podobni bogom. To jest ich największe szaleństwo”. A w innym miejscu: „bełkot Hitlera był świętością. Biblią. Jego poglądy zaraziły całą cywilizację…” Historia staje się udręką i pułapką.