30 i 31 marca uczniowie Zespołu Szkól Ekonomicznych w Nowym Targu biorący udział w projekcie o  tematyce Holocaustu  pt. „Ciemności kryją ziemię” uczestniczyli  w wyjeździe studyjnym do Markowej, Bełżca i Warszawy.

W  programie wyjazdu znalazły się: Muzeum Polaków Ratujących Żydów im. Rodziny Ulmów w Markowej,  niemiecki obóz zagłady w Bełżcu.  Wśród ok. 500 000 Żydów tam zamordowanych wielu pochodziło z terenu Podhala. Odnaleziona została nawet tabliczka Nowy Targ – נובי טארג.

W drugim dniu wycieczki uczennice zobaczyły zbiory Muzeum Historii Żydów Polskich- Muzeum Polin w Warszawie.Można było zapoznać  się z historią Żydów w Polsce od czasów Mieszka I  do  współczesności.
Projekt jest realizowany we współpracy z Urzędem Marszałkowskim, Biblioteką Pedagogiczną w Nowym Sączu i Sądeckim Sztetlem.

Jacek Waksmundzki