Komisja Rekrutacyjna ogłosiła listę osób zakwalifikowanych na kurs „Zarządzanie dokumentacją w instytucji” w ramach projektu pod nazwą „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Lista osób zakwalifikowanych znajduje się w gablocie między salami nr 4 i 5 w budynku szkoły (stary budynek).

Harmonogram kursu oraz dodatkowe informacje można znaleźć tutaj.