Dyrektor szkoły informuje , że zakończyła się ewaluacja zewnętrzna w ZSE.

Z ewaluacji sporządzony został raport, dostępny na stronie internetowej https://www.npseo.pl/action/raports lub w sekretariacie szkoły.