Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Targu mgr Bożena Olcoń-Chlebek informuje, że w związku z rozpoczętą kwarantanną narodową, w celu zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno – pedagogicznej w okresie ferii zimowych, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowym Targu w dniach od 04.01.2021-17.01.2021 r. uruchamia dodatkowo następujące formy pomocy:

  • infolinię – pod numerem telefonu 795 439 081 – można uzyskać wsparcie w doświadczanych obecnie trudnościach i / lub umówić wizytę stacjonarną w Poradni u psychologa lub terapeuty uzależnień,
  • dyżur stacjonarny psychologa na terenie Poradni – w dni robocze od 8-13,
  • konsultacje z terapeutą uzależnień – w okresie ferii zimowych, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Okres izolacji jest okresem szczególnie trudnym, mogącym być źródłem wielu nieprzyjemnych, ciężkich do zniesienia emocji. Liczne ograniczenia, w tym dotyczące kontaktów z rówieśnikami mogą pogłębiać istniejące już trudności o charakterze emocjonalnym lub być ich źródłem. Zalecamy Rodzicom szczególnie uważną obserwację dzieci pod kątem niepokojących objawów (np. obniżony nastrój, wycofanie, apatia, wzmożona senność lub kłopoty ze snem, samookaleczenia, nadużywanie Internetu) i korzystania z proponowanych form pomocy.

Fot: Mylene2401 / Pixabay