Rok szkolny 2018/19

mgr Marta Sokołowska
DYREKTOR
mgr Marzena Waksmundzka
WICEDYREKTOR
mgr Piotr Mrugała
KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO
wych. klasy 4 TOT
mgr Sławomir Buźniak
Z-CA KIEROWNIKA SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO
wych. klasy 3 a TE
mgr Katarzyna Batkiewicz
pedagog szkolny
mgr Stanisław Sroka
bibliotekarz
mgr Barbara Balicka
mgr Katarzyna Białek - Ostrowska
wych. klasy 2 HOT
mgr Iwona Białoń
wych. klasy 3 a HOT
mgr Beata Bibro
mgr Natalia Burian - Wór
mgr Dominika Duda - Grzegorczyk
wych. klasy 1 HOT
mgr inż. Łukasz Fudala
dr Paweł Gąsior
mgr Anna Górz
wych. klasy 3 SOT
mgr Krystyna Kaczmarczyk
wych. klasy 2 a TE
mgr Magdalena Kadłub
mgr Barbara Kalata
wych. klasy 2 b TE
mgr Tadeusz Kalata
mgr Kinga Kasprzak
mgr Magdalena Korzycka
wych. klasy 2 TOH
mgr Jacek Krauzowicz
mgr Alicja Krzypkowska
mgr Katarzyna Kubasiak
mgr Adam Liszka
mgr Dariusz Łukaszka
mgr Anna Martuszewska
wych. klasy 1 HAS
ks. mgr lic. Jakub Mateja
mgr Tomasz Matyja
mgr Monika Morawska
wych. klasy 4 TE
mgr Marcin Morzywołek
mgr Aneta Mróz - Molitorys
mgr inż. Agnieszka Pabin - Gromala
wych. klasy 4 HOT
mgr Iwona Paczuska
mgr Marcin Panczakiewicz
mgr Piotr Plewa
mgr Magdalena Świerczek
mgr Katarzyna Szlachtowska - Zoń
mgr Renata Urbańska
wych. klasy 3 b HOT
mgr Jacek Waksmundzki
mgr Krzysztof Wiatr
wych. klasy 1 TOH
mgr inż. Paweł Widurski
wych. klasy 1 a TE
mgr Małgorzata Wiśniowska - Wójciak
wych. klasy 3 b TE
mgr Małgorzata Włodarczyk - Stańska
mgr Joanna Wójcik
wych. klasy 4 EHO
mgr Ewa Zarycka
mgr Barbara Zbińska
wych. klasy 1 b TE