Dnia 26 czerwca i 29 czerwca rozdanie świadectw uczniom odbędzie się na sali gimnastycznej wg następującego harmonogramu:

26 czerwca 2020
8.20-8.40 klasa 1gTOT
8.55-9.15 klasa 1gE
9.30–9.50- klasa 1gHH
10.05-10.25-klasa 1gHOT
10.40-11.00-klasa 1paHOT
11.15-11.35-klasa 1pES
12.05-12.25-klasa 1pTOT
12.40-13.00-klasa 1pbHOT
13.15-13.35-klasa 1pR

 

29 czerwca 2020 (poniedziałek) sala gimnastyczna
8.20-8.40 klasa 2aE
8.55-9.15 klasa 2bE
9.30–9.50- klasa 2HOT
10.05-10.25-klasa 2TH
10.40-11.00-klasa 3aE
11.15-11.35-klasa 3bE
12.05-12.25-klasa 3HOT
12.40-13.00-klasa 3TH

Obowiązkowe maseczki i rękawiczki.Żaden uczeń nie może też przebywać na kwarantannie. Wejście główne, wyjście łącznikiem na parking