9.00- 9.30 wszystkie klasy pierwsze- sala gimnastyczna- wejście przez parking; potem spacer z wychowawcami po szkole

10.00-10.30-klasy 2gTOT, 2paHOT, 2gHH i 2gHOT- boisko szkolne

10.00-10.30- klasy 2gRS i 2pTOT- za pośrednictwem MEET (online)

10.45-11.15-klasy 2pbHOT, 2pR, 2gE, 2pES- boisko szkolne

11.30-12.00-klasy 3aE, 3bE, 3HOT, 3 TOH, 3 HAS- boisko szkolne

12.45-13.15-klasy 4aE, 4BE, 4HOT, 4TOH- boisko szkolne

Uczniowie proszeni są o przyjście w maseczkach/przyłbicach i ustawienie się w odpowiednich odległościach, przy każdym boku boiska czy sali. Na wyznaczone godziny zapraszamy też wychowawców.

Klasy pierwsze otrzymają tego dnia z rąk wychowawców loginy do dziennika Librus Synergia oraz legitymacje szkolne.

Plan lekcji będzie zamieszczony na stronie szkoły w niedzielę, 30 sierpnia.

Msza św. Rozpoczynająca rok szkolny o godz. 16.00 w kościele na Kowańcu.