Powodów do studiowania dziennikarstwa w PPUZ jest wiele. Pierwszym – i chyba najważniejszym – z nich jest możliwość rozwijania pasji, związanej z potrzebą zrozumienia i objaśniania świata. Zaplanowane na kierunku kształcenie cechuje się koniecznością wypracowania praktycznych umiejętności zawodowych, co oznacza, że wkraczając jako absolwenci na rynek pracy, będą Państwo wyposażeni w konkretne umiejętności, pozwalające na rzetelne i skuteczne wykonywanie swoich obowiązków. Zdobywanie ich jest dwutorowe. Z jednej strony bowiem zetkną się z nimi Państwo podczas zajęć na uczelni (ćwiczenia, warsztaty i laboratoria), z drugiej zaś – w ramach bogatej oferty praktyk w mediach różnego typu (tradycyjnych i elektronicznych) i agencjach zajmujących się komunikowaniem społecznym oraz projektowaniem komunikacji (od działów promocji i rzecznictwa prasowego po agencje reklamowe i social media).
Prócz profesjonalnych kursów poświęconych dziennikarstwu i komunikowaniu, będą Państwo mieli możliwość uczestniczenia na zajęcia poświęcone szeroko rozumianej kulturze, politologii, socjologii, regionalizmowi, a zatem rozwijające wiedzę i umiejętności ogólne, lecz ważne w zawodzie dziennikarza i budujące dodatkowe kompetencje.
Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanych wykładowców oraz dziennikarzy-praktyków, co już podczas studiów powinno zaowocować nawiązaniem kontaktów profesjonalnych, niezbędnych w życiu zawodowym.
Oprócz kształcenia, którego ramy wyznacza program studiów, będą mogli Państwo uczestniczyć w szeregu inicjatyw ponadprogramowych, takich jak koła naukowe, studenckie konferencje naukowe, wycieczki do instytucji medialnych i kulturalnych, wolontariaty, medialna obsługa różnych wydarzeń. Swoich sił będą Państwo mogli próbować w redakcjach uczelnianych studenckich mediów – czasopiśmie “Res” oraz rozgłośni radiowej Fala Podhala.
Wyróżniający się studenci będą mieli możliwość uczestniczenia w projektach naukowych wykładowców Instytutu Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki, realizowanych w ramach grantów zewnętrznych.
Szanowni Państwo! Gorąco zachęcam do studiowania dziennikarstwa! Zawód ten mieści się w kategorii profesji kreatywnych, co stwarza ogromne możliwości znalezienia zatrudnienia w wielu instytucjach medialnych, społecznych, kulturalnych itp., jest zatem szansą na zapewnienie poczucia zawodowego spełnienia, także na płaszczyźnie finansowej.
Jestem przekonany, że zdobyte podczas studiowania dziennikarstwa wiedza i umiejętności będą wysoko pozycjonować Państwa na rynku pracy, zmieniającym się na skutek uwarunkowań epidemiologicznych i informatyczno-technicznych. Biorąc powyższe pod uwagę, można stwierdzić, że zawód dziennikarza czy specjalisty w zakresie komunikowania społecznego zapewni Państwu – w pewnym oczywiście stopniu – możliwość działalności zawodowej w trybie zdalnym, a zatem bezpiecznej dla zdrowia.
Szczegółowe informacje na temat kierunku można znaleźć na stronie uczelni: https://ppuz.edu.pl/dziennikarstwo.html
Łączę wyrazy szacunku,
Dr Krzysztof Waśkowski
Zastępca dyrektora ds. studenckich i kształcenia
Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki
Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu