Szanowni Państwo!

Drodzy Uczniowie!

Pierwszego września rozpoczynamy nowy rok szkolny. Podobnie jak ubiegły, będzie on upływał w cieniu pandemii koronawirusa. Nauka i ochrona zdrowia społeczności szkolnej staną się naszym wspólnym celem.

Zgodnie z zapowiedzią  Ministra Edukacji Narodowej wracamy do „normalnej” pracy, choć wiemy, że będzie ona przybierała formę zdalną oraz hybrydową, w zależności od bieżącej sytuacji epidemicznej. Nowe okoliczności wymagają od nas szczególnych zachowań, dlatego proszę o zaopatrzenie się w maseczki /przyłbice/ pólprzyłbice  (te ostatnie szczególnie zalecane). Będą one obowiązkowe! Proszę o dyscyplinę higieniczną: częste mycie i dezynfekowanie  rąk, zachowanie, w miarę możliwości, odstępu oraz pozostanie w domu, gdy pojawią się niepokojące objawy choroby.

Każdy uczeń musi mieć własne podręczniki, przybory szkolne, gdyż nie będzie można ich pożyczać oraz na czas zdalnego/hybrydowego nauczania dostęp do komputera z mikrofonem i kamerą, aby można w pełni uczestniczyć w zajęciach.

Jak w poprzednim roku szkolnym,  lekcje będą prowadzone wg obowiązującego planu  i będzie na nich sprawdzana obecność (w szkole i ewentualnie podczas zdalnego nauczania).

O bieżących ustaleniach będziemy informować poprzez stronę internetową, Facebooka,  dziennik Librus. Prosimy o regularne ich śledzenie. W sobotę podany zostanie harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego

Dyrektor ZSE w Nowym Targu