Zespół Szkół Ekonomicznych już po raz drugi brał udział w Kampanii 19 dni przeciwko przemocy wobec dzieci i młodzieży, którą koordynował pedagog szkolny pani Katarzyna Batkiewicz.  Kampania trwała od 1 do 19 listopada, była akcją międzynarodową, a w Nowym Targu zorganizowaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Fundację „Szczęśliwe Jutro”. Podobnie jak w ubiegłych latach głównym celem Kampanii 19 dni było zwrócenie uwagi na stosowane formy przemocy wobec dzieci i młodzieży oraz uwrażliwianie na sytuacje krzywdzące innych oraz przeciwdziałanie im.

W związku z Kampanią w szkole były organizowane różne akcje i działania:
na szkolnym korytarzu zawisła gazetka ścienna, której hasłem przewodnim w tym roku był temat „Kary cielesne”, ponadto uczennica klasy II TOH Agnieszka Furczoń pod okiem pedagoga szkolnego wykonała DEKALOG DLA RODZICÓW, który był prezentowany
w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Targu. Uczniowie klas pierwszych
i drugich wykonali również w szkole plakaty informacyjne o przedsięwzięciu. W ramach akcji 19 dni wychowawcy przeprowadzili lekcje wychowawcze na temat różnych form przemocy.

W tym roku szkolnym finał Kampanii 19 dni przeciwko przemocy wobec dzieci
i młodzieży odbył się 19 listopada w dniu, na który przypada Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci. Przedsięwzięciu co roku towarzyszył kolor pomarańczowy- alarmujący, tak jak alarmujący jest problem, którego dotyczy. Prowadzone w ramach kampanii działania miały  ostrzegać. Zwracać uwagę. Uczyć widzieć więcej i lepiej. W tym dniu uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych udali się do Miejskiego Ośrodka Kultury pod opieką pedagoga szkolnego pani Katarzyny Batkiewicz, aby podziwiać prace plastyczne i finałowe prezentacje. Naszą szkołę godnie reprezentowała Teresa Twaróg uczennica klasy II TOH, która zaśpiewała utwór Kelly Clarkson „Because of you”.