W auli Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie miała miejsce uroczystość wręczenia dyplomów małopolskim stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji.

W pierwszej grupie znalazła się nasza uczennica, Klaudia Czerwień z kl. 4b TE. Dyplomy wręczała Barbara Nowak, Małopolski Kurator Oświaty.

Wcześniej młodzież wysłuchała wystąpienia prorektora uniwersytetu, który mówił o kierunkach studiów, jakie oferuje UP JP2 i mowy pani kurator, która uwydatniła znaczenie tej młodej uczelni i wzór osobowy jej świętego Patrona, po czym pogratulowała stypendystom, życząc im, aby dołączyli do elity narodowej. Był też krótki program artystyczny, na który złożyły się pieśni śpiewane przez grupę wokalno-instrumentalną z krakowskiego liceum.

Kto chciał, mógł sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie z panią kurator.