W dniu dzisiejszym tj. 19 czerwca 2019 r. zakończyliśmy kolejny rok szkolny.

Po odprawionej mszy świętej w kościele MB Anielskiej na Kowańcu, społeczność szkolna udała się do szkoły na spotkanie z dyrekcją, wychowawcami oraz kolegami i koleżankami z klasy.

Podczas uroczystości na sali gimnastycznej pani dyrektor wraz z wychowawcami wręczyła świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe najlepszym uczniom. Uhonorowano również stypendystkę Prezesa Rady Ministrów – Klaudię Czerwień z klasy 3 b TE, która w tym roku osiągnęła średnią ocen 5,47.

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożyli podziękowania dyrekcji oraz wszystkim nauczycielom za całoroczny trud i wręczyli im kwiaty, a potem młodzież udała się do klas na ostatnie wspólne spotkanie z wychowawcami klas.

Teraz już czas na zasłużony odpoczynek.