Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia2020r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu  maturalnego w 2020 roku.