Zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy z wiedzy
o prawie pracy i BHP dla uczniów szkół ponadpodstawowych – POZNAJ SWOJE PRAWA WP RACY Edycja IX.

Cel konkursu

Popularyzowanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej.  Obejmuje przepisy prawnej ochrony pracy, w tym przepisy dotyczące BHP, legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej, ze szczególnym uwzględnieniem pracy tymczasowej. Konkurs realizowany jest pod honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki.

Konkurs przebiega w trzech etapach:

– etap szkolny jest organizowany do 15 grudnia 2021 roku

– etap regionalny jest przeprowadzany od 10 stycznia do 10 marca 2022 r. (dokładny termin zostanie podany pod koniec grudnia 2021 r.)

– etap centralny – kwiecień 2022 r.

Uczestnicy etapu regionalnego i centralnego otrzymują okolicznościowe dyplomy. Laureaci otrzymują nagrody ufundowane przez organizatorów i ewentualnych partnerów konkursu. W poprzednich latach był to bon na kwotę 2000 zł.

Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie wszystkich chętnych uczniów z naszej szkoły.

Zapisy do 15 października 2021 roku w sali nr 8 u p. Piotra Plewa lub lub w Bibliotece u p. Katarzyny Guziak

Baza pytań do konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy” do etapu szkolnego – rok szkolny 2021/2022

Regulamin konkursu