W dniu 12.06.2020 odbył się między klasowy konkurs wiedzy Fair-Play zorganizowany przez nauczycieli wychowania fizycznego (Paweł Gąsior, Barbara Kalata, Kinga Kasprzak)
Uczniowie otrzymali na szkolne maile materiały do nauki po czym 12. czerwca, dokładnie o godzinie 10, na platformie Classroom przystąpili do rozwiązywania testu, który zawierał 20 pytań z zasad fair-play.
Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów ZSE, do którego zgłosiło się kilkadziesiąt osób i z pośród nich wyłoniono tych trzech najlepszych, którzy otrzymali największą ilość punktów z testu.

I miejsce zajęła Karolina Fąfrowicz – 2 HOT
II miejsce Klaudia Jarosz – 3 b TE
III miejsce Agnieszka Bryja – 3 b TE

Wszystkim uczestnikom gratulujemy udziału w konkursie tym bardziej, że dzięki temu przybliżyli jeszcze bardziej zasady fair play stosowane nie tylko podczas gry ale w naszym życiu codziennym.
Oczywiście zwycięzcy otrzymują nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów, które będą do odebrania po wcześniejszym ustaleniu dnia i godziny z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego .
GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM!