Przypominamy o konkursie organizowanym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Nowym Targu pn. „Żyję bez uzależnień”, którego ideą jest popularyzowanie zdrowego trybu życia bez uzależnień. Patronat nad konkursem objął Starosta Powiatu Nowotarskiego, a nagrody dla laureatów konkursu zostały ufundowane z funduszy Samorządu Powiatu Nowotarskiego.

Tematyka konkursu dotyczy promowania zdrowego stylu życia bez stosowania używek tj.: alkoholu, papierosów, narkotyków, nowych środków psychoaktywnych tzw. dopalaczy. Adresatami konkursu są wszyscy uczniowie szkół ponadpodstawowych powiatu nowotarskiego, w tym uczniowie realizujący program „ARS, czyli jak dbać o miłość”.

Zadaniem uczniów jest wykonanie prac w kategorii: FILM (trwający maksymalnie 5 minut, zapisany w pliku MP4, dopuszczalne prace grupowe max. 5 osób) lub GRAFIKA KOMPUTEROWA (plakat w rozszerzeniu PDF lub JPG, wyłącznie praca indywidualna).

Termin oddania prac upływa 28 lutego 2019 r.. Prace należy składać u pedagoga szkolnego, pani Katarzyny Batkiewicz.