Nasi uczniowie brali udział Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym Geo-Planeta oraz Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym Eko-Planeta.

Konkurs Geo-Planeta przeprowadzany jest przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Geografii Uniwersytetu Warszawskiego przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy
i Kultury Regionalnej w Warszawie.

Z powodu pandemii uczestnicy konkursu geograficznego wypełniali test 30 pytań zamkniętych i 1 otwartego online.

Dwanaście osób ze szkoły stanęło do konkursu.

Najlepszy wynik uzyskała Karolina Kraus z klasy 2 pTOT, otrzymała dyplom za bardzo dobry wynik i nagrodę książkową (29 pkt.).

Dyplomy wyróżnienia otrzymały: Zuzanna Stopka z kl. 4 HOT (28 pkt.) i Klaudia Świętek
z kl. 2 pTOT (28 pkt.).

Dyplomy uznania otrzymali: Kacper Chowaniec kl. 3 BTE (25 pkt.), Maciej Szuba kl. 4 ATE (24 pkt.), Adrian Chowaniec kl. 2 gTOT (23 pkt.), Anna Stefaniak kl. 4 TOH (22 pkt.), Katarzyna Rusnak kl. 4 TOH (21 pkt.), Justyna Bryja kl. 4 TOH (21 pkt.), Klaudia Opyd kl. 4 TOH (20 pkt.), Karolina Majchrzak kl. 4 TOH (19 pkt.), Aleksandra Zaremba kl. 4 TOH (17 pkt.).

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego Eko-Planeta jest Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” w Grodzisku Mazowieckim.
Konkurs przeprowadzany jest przy współpracy merytorycznej z Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

W tym konkursie brały udział trzy osoby: Natalia Chrobak z kl. 2 gHOT uzyskała dyplom za bardzo dobry wynik (30 pkt.), Karolina Kraus i Klaudia Świętek z kl. 2 pTOT uzyskały dyplom wyróżnienia (po 29 pkt.).

W okręgowym etapie Olimpiady Geograficznej w Krakowie brała udział Zuzanna Stopka z kl. 4 HOT.

W okręgowym etapie Olimpiady Znajomości Afryki w Krakowie brały udział Ewelina Antolak i Justyna Bryja z klasy 4 TOH.

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za zaangażowanie, gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów.