W głosowaniu, które odbyło się 21 lutego samorządy poszczególnych klas wybrały swoich kandydatów do Samorządu Uczniowskiego.

Oto wyniki wyborów:

Przewodnicząca – Zuzanna Rokicka, 3 b TE

Wiceprzewodnicząca – Aleksandra Garb 3 a TE

Skarbnik – Mikołaj Bednarczyk 3 b TE

Sekcja pomocnicza – Amelia Maciaszek 2 TOH, Natalia Nykaza 3 TOH, Teresa Twaróg 3 TOH

Gratulujemy!