Dnia 5 lipca 2021 r.  w godzinach od 9.00 do 12.00 w sali nr 4 wydawane będą  świadectwa  dojrzałości – informacja o wynikach egzaminu.
Można je odebrać osobiście, lub w szczególnej sytuacji, za pośrednictwem osoby upoważnionej.

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu tylko jednego egzaminu z  przedmiotów obowiązkowych i do 12 lipca 2021 złoży w sekretariacie  pisemną deklarację o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu. Egzamin poprawkowy odbędzie się 24 sierpnia 2021 o godz. 9.00.

Upoważnienie do odbioru świadectwa

Deklaracja do egzaminu poprawkowego