W dniu 24 czerwca 2020 r. zostały rozdane Nagrody Starosty dla najzdolniejszych uczniów szkół średnich naszego powiatu. Dyplomy oraz upominki wręczyli uczniom Starosta Powiatu Nowotarskiego Krzysztof Faber oraz Wicestarosta Bogusław Waksmundzki. Nagrodzeni uczniowie wyróżnili się w swoich szkołach nie tylko bardzo dobrymi wynikami w nauce, ale także aktywną pracą w organizacjach szkolnych, samorządzie i odnosili liczne sukcesy w konkursach, olimpiadach lub zawodach sportowych. Laureatką tej nagrody z naszej szkoły jest Aleksandra Garb z klasy 3 a TE. Gratulujemy!