W dniu 16 października odbył się etap szkolny Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. Uczestnicy mieli za zadanie rozwiązać test z 40 pytaniami z zakresu podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa. W rywalizacji wzięło udział 9 uczniów z klas: 2 HOT, 3 a HOT, 3 b HOT i  4 HOT.
Największą liczbę punktów uzyskały: Alicja Antołek z klasy 4 HOT oraz Anna Macioł
z klasy 4 HOT – to one będą reprezentować naszą szkołę w rywalizacji na etapie okręgowym. Etap ten odbędzie się 4 stycznia 2019 roku w Krakowie.
Bardzo serdecznie gratulujemy!!!