W dniach 6-10 lutego jeden z naszych uczniów Piotrek Jachymiak wyruszył wraz ze Stowarzyszeniem Odra-Niemen Oddział Małopolski oraz Rodacy Bohaterom – Ignatianum na Litwe, aby dostarczyć ponad 350 paczek z żywnością, której część zbierali wolontariusze z naszego Szkolnego Koła Wolontariatu “Caritas”.
Paczki trafiły między innymi do osób w trudnej sytuacji, których na Litwie nie brakuje, okolicznych szkół, kombatantów i rodaków żyjących z „wyroku historii” poza granicami RP.