Szkolne Koło Wolontariatu nawiązało współpracę z Santander Bank Polska S.A. 1 Oddział w Nowym Targu. Połączenie sił ma na celu pomoc Polakom na kresach, walkę z COVID-19 oraz docenienie wolontariuszy i pomoc dla nich w nauce zdalnej, w ramach szkolenia zdalnego.

Fundacja Santander Bank Polska S.A.  zdecydowała się dofinansować ten projekt  i przekazała kwotę 2.000 zł, a także zaoferowała pomoc wolontariuszy fundacji.
Wspólne działania dotyczą zorganizowania zbiórki artykułów szkolnych dla dzieci i młodzieży na Wileńszczyźnie, którą przeprowadzili już nasi wolontariusze. Oprócz tego zorganizują akcję w supermarketach działających w Nowym Targu i okolicach, mającą na celu zbiórkę nie tylko artykułów szkolnych, ale również żywności z długim terminem ważności oraz środków czystości. Z kolei wolontariusze Santander Bank Polska S.A. 1 Oddział w Nowym Targu będą prowadzić zbiórkę artykułów szkolnych wśród pracowników 1 Regionu Bielsko-Biała. Pomogą w transporcie zebranych darów z supermarketów do szkoły oraz w ich pakowaniu i przekazaniu. Również część grantu finansowego ofiarowanego przez Fundację Santander Bank Polska S.A. zostanie przeznaczona na zakup artykułów szkolnych dla Polaków na Wileńszczyźnie.

W ramach walki z COVID-19 wolontariusze Santander Bank Polska S.A. 1 Oddział w Nowym Targu przeprowadzą w formie zdalnej dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu szkolenia z obsługi Skype`a, realizacji prezentacji i szkoleń za pomocą tego narzędzia. Aby docenić młodzież ze szkolnego koła wolontariatu, jak również chętnych nauczycieli, przeprowadzą w formie zdalnej szkolenie z segmentacji behawioralnej.

Dzięki realizacji tego projektu zostanie udzielona pomoc zarówno Polakom na Wileńszczyźnie, jak również wsparcie nauczycieli w nauce zdalnej podczas pandemii COVID-19., a szkolna młodzież zostanie doceniona za dobre serce i zaangażowanie w pracy na rzecz pomocy potrzebującym.