Jeśli szukasz pomocy, to znajdziesz ją w tych miejscach:

 

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

Al.Tysiąclecia 35

34-400 Nowy Targ

tel/fax 18 26 635 68

email: poradnia-nt@nowotarski.pl

www.poradnia-nt.nowotarski.pl

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla dzieci z niepowodzeniami edukacyjnymi

ul. Św. Gertrudy 2

Kraków

tel.: 660 637 312

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego

ul. Szpitalna 14

34-400 Nowy Targ

tel.: 18 26 337 06

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kościuszki 8

34-400 Nowy Targ

tel.:/fax (18) 266 25 93

e-mail: ops@nowytarg.pl

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Szaflarska 39

34-400 Nowy Targ

tel. 182664207

e-mail: pcpr@nowotarski.pl

Tatrzański Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy w Rodzinie

ul. Makuszyńskiego 9

34-500 Zakopane

tel. 18 206-44-54

Zakres usług:

 • Pomoc psychologiczna
 • Pomoc socjalna (praca socjalna)
 • Pomoc prawna
 • Psychoterapia
 • Hostel

Problemy w jakich udzielana jest pomoc:

 • Konflikty rodzinne
 • Samobójstwa
 • Przemoc domowa
 • Agresja
 • Utraty – żałoba, żal
 • Wypadki, katastrofy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Szaflarska 39

Nowy Targ

tel. (18) 26 40 807

tel./fax. (18) 26 64 207

e-mail: pcpr@nowotarski.pl

pcpr.nowotarski.pl

Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny

ul. Tetmajera 31

Zakopane

tel/fax 18 201 24 49

e-mail: tatrogrod@op.pl

Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień „Rodzina”

ul. Grunwaldzka 5a

Zakopane

Kontakt: tel.: 18 20 17 200,

e-mail: rodzina@mati.zakopane.pl,

 

Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu

Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

Poradnia Leczenia Uzależnień

Szpitalna 14

Nowy Targ

tel.: 18 263 37 40

e-mail: olu.nowytarg@onet.eu

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia”

niebieskalinia.pl

tel. 801 120 002

tel. 22 668-70-00

 

Pomarańczowa Linia dla Rodziców, których dzieci piją

parpa.pl

tel. 801 199 990

 

Bezpłatne Porady Prawne i Obywatelskie

Al. Tysiąclecia 39

Nowy Targ