Egzamin poprawkowy z matematyki

25 sierpnia 2021 r., godz. 9:00

 

Egzamin poprawkowy z geografii

26 sierpnia 2021 r., godz. 9:00