Poprawkowy egzamin maturalny odbędzie się 24 sierpnia 2021 r. o godz. 9:00