Rozpoczęła się rekrutacja na wyjazdy na staże do Portugalii w ramach projektu „Szkoła w Europie- praktyki zawodowe w europejskich  przedsiębiorstwach” dofinansowanego z Funduszy Europejskich w  ramach Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój 2017-1-PL01-KA102-036840.

Rekrutacja trwa od 3 – 26 stycznia 2018 r.

Informacje dotyczące projektu można znaleźć w zakładce projekty oraz uzyskać od pani wicedyrektor Marzeny Waksmundzkiej oraz panów kierowników szkolenia praktycznego: Piotra Mrugały oraz Sławomira Buźniaka.