Konkurs wiedzy o prawie pracy i BHP dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

Organizowany przez Państwową Inspekcję Pracy

„POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY” EDYCJA 2019-2020

CEL: Popularyzowanie wśród uczniów wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej.

Link do bazy pytań (edycja szkolna) znajduje się TUTAJ

Termin konkursu: nie później niż do 25 listopada 2019 r. (dokładny termin podam na początku listopada)

Osoby zainteresowane uczestnictwem w VI edycji Olimpiady Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych proszone są o dokonywanie zapisów pana P. Plewy lub u pani K. Guziak do końca października 2019 r.