Mateusz Czyż

W piątek 26.05.2017 r. w naszej szkole Mateusz Czyż, który jest Europejskim Specjalistą ds. Walki z Hate i Dyskryminacją Rady Europy poprowadził prelekcję pt. „Hate- przemoc, czy wyrażenie własnego zdania?”.

Hate jest przejawem nienawiści i cyberprzemocy, z którymi w większości z nas mieliśmy do czynienia, gdyż są zjawiskiem powszechnie znanym, w szczególności na portalach społecznościowych.

Uczestnicy spotkania mogli posłuchać o tym jak poważne w skutkach konsekwencje może wywołać fala internetowej nienawiści i gdzie można szukać pomocy, gdyż w tym celu powołane są specjalne organizacje zajmujące się tym problemem i pomocą ofiarom m.in.: www.hejtstop.pl, www.ngofund.org.pl, www.beznienawisci.pl