REGULAMIN REKRUTACJI

 

Zarządzanie dokumentacją w instytucji
2017

 

Zakładanie własnej firmy – podstawy z zakresu prawa pracy i zarządzania kadrami
2019
2020

 

Prawo jazdy kategorii B
2019
2020
2021

 

Profesjonalny sekretariat
2018
2020

 

Nowoczesne techniki sprzedaży produktów i usług

 

Podstawy negocjacji w biznesie i handlu
2018
2020

 

Ochrona danych osobowych w instytucji
2019

 

Zasady prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji
2019
2021

 

Strategie i techniki w kontaktach z klientem
2019

 

Wizerunek pracownika biurowego
2020
2021

 

Studia podyplomowe i szkolenia nauczycieli

Studia podyplomowe na kierunku „Menedżer Hotelu”
Zarządzanie systemami ERP

 

Regulamin rekrutacji nauczycieli

Deklaracja uczestnictwa w projekcie, oświadczenie uczestnika projektu, zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania – zał. nr 1, 2, 3