18.09.2017

Komisja Rekrutacyjna ogłosiła listę osób zakwalifikowanych na kurs „Zarządzanie dokumentacją w instytucji”. Lista znajduje się w gablocie między salami nr 4 i 5 w budynku szkoły (stary budynek).

 

8.09.2017

Rozpoczął się nabór na kurs „Zarządzanie dokumentacją w instytucji” w ramach projektu pod nazwą „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Zgłoszenia należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 14.09.2017 r.