• Wizyta zawodoznawcza do przedsiębiorstwa handlowego dla uczniów zawodu technik handlowiec
      2018, 2020

 

  • Wizyta zawodoznawcza do przedsiębiorstwa spedycyjnego dla uczniów zawodu technik spedytor
    2019, 2021