Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu  realizuje projekt dofinansowany z Funduszy  Europejskich pod nazwą:

„Szkoła w Europie- praktyki zawodowe w europejskich  przedsiębiorstwach”

w  ramach  Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój

          2017-1-PL01-KA102-036840

 

Celem  przedsięwzięcia jest:

– rozszerzenie kwalifikacji zawodowych i językowych (język branżowy)

– kształtowanie postaw proeuropejskich i interkulturowych

– kształcenie umiejętności pracy zespołowej

– zwiększenie pewności siebie, zwłaszcza w kontaktach z klientem

 

Partnerem szkoły jest Associacao Intercultural Amigs da Maobilidade z Barcelos w Portugalii.

Uczniowie klas III w 2018 r i 2019 roku  na dwa tygodnie wyjadą  na staże do Portugalii.

Łączne nakłady finansowe: 14 0768 EUR,  606 217,39PLN

Okres realizacji (w latach):  2017-2019