Wyjazdy na praktyki zagraniczne dotyczą uczniów klas trzecich. Liczba uczniów została określona na podstawie liczby uczniów w danych klasach.

MAJ 2018

technik hotelarz (3 HOT)- 14 osób

technik obsługi turystycznej (3 TOT) – 6 uczniów

 

CZERWIEC 2018

technik ekonomista (3 TE, 3 EHO) – 16 uczniów

technik handlowiec (3 EHO) – 4 uczniów

 

MAJ 2019

technik hotelarz (3 a HOT, 3 b HOT) – 16 osób

technik obsługi turystycznej (3 SOT) – 5 uczniów

 

CZERWIEC 2019

technik ekonomista (3 a TE, 3 b TE) – 14 uczniów

technik spedytor (3 SOT) – 6 uczniów