23 kwietnia 2018 r.

Ogłoszenie nr 5

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Ogłoszenie nr 4

Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu zaprasza do składania ofert dotyczących zorganizowania i wykonania przewozu uczniów i opiekunów na trasie Nowy Targ (Polska) – Porto (Portugalia) oraz Porto (Portugalia) – Nowy Targ (Polska) w celu realizacji projektu pn. „Szkoła w Europie – praktyki zawodowe w europejskich przedsiębiorstwach” (numer projektu: 2017-1-PL01-KA102-036840) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

16 kwietnia 2018 r.

Ogłoszenie nr 2

Zamówienie publiczne na usługi transportowe – zorganizowanie i wykonanie przewozu uczniów i opiekunów na trasie Nowy Targ – Porto oraz Porto – Nowy Targ w celu realizacji projektu pn. „Szkoła w Europie – praktyki zawodowe w europejskich przedsiębiorstwach” (numer projektu: 2017-1-PL01-KA102-036840) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.