16 kwietnia 2018 r.

Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu zamierza udzielić zamówienia publicznego na usługi transportowe – zorganizowanie i wykonanie przewozu uczniów i opiekunów na trasie Nowy Targ – Porto oraz Porto – Nowy Targ w celu realizacji projektu pn. „Szkoła w Europie – praktyki zawodowe w europejskich przedsiębiorstwach” (numer projektu: 2017-1-PL01-KA102-036840) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W celu oszacowania wartości zamówienia oraz przygotowania się do zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na temat wstępnej kalkulacji kosztów organizacji transportu uczestników wyżej opisanego projektu drogą lotniczą – cen zakupu 88 biletów lotniczych z wliczonym bagażem rejestrowanym dla łącznie 88 osób (80 uczniów oraz 8 opiekunów) na przelot z portu lotniczego w Polsce lub na Słowacji do portu lotniczego Porto (Aeroporto Porto Francisco Sá Carneiro) i z powrotem, dla każdego z wyjazdów zaplanowanych w ramach przedmiotowego projektu.

Szczegółowe informacje oraz formularz oferty znajdują się w załączniku.

Prosimy o przesłanie informacji stanowiącej odpowiedź na niniejsze zapytanie na załączonym formularzu w możliwie jak najszybszym terminie, nie później jednak niż do dnia 18 kwietnia 2018 r.,  na adres e-mail: wicedyrektor@zse.nowotarski.pl 

ZAŁĄCZNIKI:

1. ROZEZNANIE RYNKU – SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

2. FORMULARZ