16 kwietnia 2018 r.

Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu zamierza udzielić zamówienia publicznego na usługi transportowe – zorganizowanie i wykonanie przewozu uczniów i opiekunów na trasie Nowy Targ – Porto oraz Porto – Nowy Targ w celu realizacji projektu pn. „Szkoła w Europie – praktyki zawodowe w europejskich przedsiębiorstwach” (numer projektu: 2017-1-PL01-KA102-036840) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

W celu oszacowania wartości zamówienia oraz przygotowania się do zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na temat wstępnej kalkulacji kosztów organizacji transportu uczestników wyżej opisanego projektu drogą lądową – przewozu łącznie 88 osób (80 uczniów i 8 opiekunów) z Nowego Targu do portu lotniczego w Polsce lub na Słowacji oraz z tego samego portu lotniczego do Nowego Targu, dla każdego z wyjazdów zaplanowanych w ramach przedmiotowego projektu.

Szczegółowe dane dotyczące poszczególnych wyjazdów znajdują się w załączniku.

 

Niniejsze zapytanie ma na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym. W celu rozeznania rynku, zwracamy się z prośbą o podanie szacunkowych kosztów realizacji zamówienia dla pięciu alternatywnych tras przejazdu:

1)    z Nowego Targu (ul. Kowaniec 125, Nowy Targ) do portu lotniczego Warszawa-Modlin i z powrotem,

2)    z Nowego Targu (ul. Kowaniec 125, Nowy Targ) do portu lotniczego Kraków-Balice i z powrotem,

3)    z Nowego Targu (ul. Kowaniec 125, Nowy Targ) do portu lotniczego Wrocław-Strachowice i z powrotem,

4)    z Nowego Targu (ul. Kowaniec 125, Nowy Targ) do portu lotniczego Katowice-Pyrzowice i z powrotem,

5)    z Nowego Targu (ul. Kowaniec 125, Nowy Targ) do portu lotniczego Bratysława (Letisko Milana Rastislava Štefánika Bratislava) i z powrotem.

 

Prosimy o przesłanie informacji stanowiącej odpowiedź na niniejsze zapytanie na załączonym formularzu w możliwie jak najszybszym terminie, nie później jednak niż do dnia 18 kwietnia 2018 r.,  na adres e-mail: wicedyrektor@zse.nowotarski.pl

ZAŁĄCZNIKI:

1. ROZEZNANIE RYNKU – SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

2. FORMULARZ