16 kwietnia 2018 r.

Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu zamierza udzielić zamówienia publicznego na usługi transportowe – zorganizowanie i wykonanie transportu uczniów i opiekunów na trasie Nowy Targ – Porto oraz Porto – Nowy Targ w celu realizacji projektu pn. „Szkoła w Europie – praktyki zawodowe w europejskich przedsiębiorstwach” (numer projektu: 2017-1-PL01-KA102-036840) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W celu oszacowania wartości zamówienia oraz przygotowania się do zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na temat wstępnej kalkulacji kosztów organizacji transportu uczestników wyżej opisanego projektu obejmującej:
Transport łącznie 88 osób (80 uczniów i 8 opiekunów) z Nowego Targu do Porto oraz z Porto do Nowego Targu, dla każdego z niżej powołanych wyjazdów zaplanowanych w ramach przedmiotowego projektu, tj.
1)    wyjazd nr 1 – grupa 22 uczestników (20 uczniów i 2 opiekunów):
– wyjazd: 06-05-2018 r.;
– powrót: 19-05-2018 r.;
2)    wyjazd nr 2 – grupa 22 uczestników (20 uczniów i 2 opiekunów):
– wyjazd: 03-06-2018 r.;
– powrót: 16-06-2018 r.;
3)    wyjazd nr 3 – grupa 22 uczestników (20 uczniów i 2 opiekunów):
– wyjazd: 05-05-2019 r.;
– powrót: 18-05-2019 r.;
4)    wyjazd nr 4 – grupa 22 uczestników (20 uczniów i 2 opiekunów):
– wyjazd: 02-06-2019 r.;
– powrót: 15-06-2019 r.

Usługa winna obejmować transport uczestników projektu drogą lądową z Nowego Targu (ul. Kowaniec 125, Nowy Targ) do portu lotniczego w Polsce lub na Słowacji, przelot uczestników z tego portu lotniczego do portu lotniczego Porto (Aeroporto Porto Francisco Sá Carneiro) i z powrotem do portu lotniczego w Polsce lub na Słowacji, a także powrót uczestników drogą lądową do Nowego Targu.
Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

Prosimy o przesłanie informacji stanowiącej odpowiedź na niniejsze zapytanie na załączonym formularzu w możliwie jak najszybszym terminie, nie później jednak niż do dnia 18 kwietnia 2018 r.,  na adres e-mail: wicedyrektor@zse.nowotarski.pl

ZAŁĄCZNIKI:

1. ROZEZNANIE RYNKU – SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

2. FORMULARZ