23 kwietnia 2018 r.

Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu zaprasza do składania ofert dotyczących zorganizowania i wykonania przewozu uczniów i opiekunów na trasie Nowy Targ (Polska) – Porto (Portugalia) oraz Porto (Portugalia) – Nowy Targ (Polska) w celu realizacji projektu pn. „Szkoła w Europie – praktyki zawodowe w europejskich przedsiębiorstwach” (numer projektu: 2017-1-PL01-KA102-036840) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Usługa winna obejmować transport uczestników projektu drogą lądową z Nowego Targu (ul. Kowaniec 125, Nowy Targ) do portu lotniczego w Polsce lub na Słowacji, przelot uczestników z tego portu lotniczego do portu lotniczego Porto (Aeroporto Porto Francisco Sá Carneiro) i z powrotem do portu lotniczego w Polsce lub na Słowacji, a także powrót uczestników drogą lądową do Nowego Targu.

W celu rozeznania rynku, należy podać cenę realizacji zamówienia dla wyżej wskazanych tras, przy założeniu, że przelot na wskazanej trasie może odbywać się z lotnisk znajdujących się co najwyżej 500 km od Nowego Targu (a więc porty lotnicze Warszawa Modlin, Kraków-Balice, Wrocław-Starachowice, Katowice-Pyrzowice lub port lotniczy w Bratysławie).

Transport lądowy z Nowego Targu na wybrane przez Wykonawcę lotnisko nie może być transportem publicznym (pociągi, itp.). Wykonawca ma obowiązek organizacji transportu lądowego z Nowego Targu na lotnisko oraz powrotnego z lotniska do Nowego Targu wyłącznie w postaci prywatnego przewozu uczestników projektu.

Transport lotniczy (przelot z wybranego lotniska do Porto oraz z Porto na wybrane lotnisko) może obejmować maksymalnie 1 przesiadkę.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku.

1)    Oferta powinna być złożona na załączonym formularzu.

2)    Oferty należy składać w terminie do dnia 26 kwietnia 2018 r. osobiście w siedzibie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu lub za pośrednictwem poczty. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone firmą i adresem wykonawcy, zaadresowane na: Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu, ul. Kowaniec 125, 34-400 Nowy Targ oraz oznaczone skróconą nazwą zamówienia: „Usługa transportowa – zorganizowanie i wykonanie przewozu uczniów i opiekunów na trasie Nowy Targ – Porto oraz Porto – Nowy Targ”.

ZAŁĄCZNIKI:

1. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

2. FORMULARZ OFERTOWY