27 kwietnia 2018 r.

W wyniku zamknięcia procedury rozeznania rynku na zorganizowanie i wykonanie przewozu uczniów i opiekunów w ramach projektu pn. „Szkoła w Europie – praktyki zawodowe w europejskich przedsiębiorstwach” (numer projektu: 2017-1-PL01-KA102-036840) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój informujemy, że wybrana została oferta złożona przez Grupa Montownia Wójtowicz Wroński Sp. J., z siedzibą w Krakowie.