Zajęcia online III edycja 2018/19

Regulamin rekrutacji na zajęcia online

zał. 1 – deklaracja uczestnictwa w projekcie

zał. 2 – oświadczenie uczestnika projektu

zał. 3 – zakres danych osobowych

zał. 4 – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

zał. 5 – zgoda na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku

zał. 7 – formularz zgłoszeniowy

 

Naukowe warsztaty weekendowe 2017/18

Regulamin rekrutacji na naukowe warsztaty weekendowe – j. angielski zawodowy

zał. 1 – deklaracja/oświadczenie uczestnictwa w projekcie

zał. 2 – oświadczenie uczestnika projektu

zał. 3 – zakres danych osobowych

zał. 4 – wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

zał. 7 – formularz zgłoszeniowy kandydata

zał. 8 – oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów

zał. 9 – oświadczenie o wyrażeniu zgody na utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku

 

II edycja szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych nauczycieli przedmiotów zawodowych 2017/18

Regulamin rekrutacji

zał. 1 – program szkolenia

zał. 2 – formularz zgłoszeniowy i oświadczenia dla potrzeb rekrutacji

zał. 3 – deklaracja/oświadczenie uczestnictwa w projekcie

zał. 4 – zakres danych osobowych

zał. 5 – oświadczenie uczestnika projektu

zał. 6 – oświadczenie o wyrażeniu zgody/ braku zgody na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika projektu