Zajęcia online V edycja 2020/21

Regulamin rekrutacji na zajęcia online

Regulami-rekrutacji-MKZ-II-edycja-V

Formularz zgłoszeniowy
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
Deklaracja (oświadczenie) uczestnictwa w projekcie
Oświadczenie uczestnika projektu
Zakres danych osobowych
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku