2 września 2019 r.

godz. 8:30 – msza św. w kościele na Kowańcu

godz. 10:00- spotkanie na sali gimnastycznej

Klasy I po gimnazjum
Klasa Wychowawca Sala
1h HOT.-HANDL. Agnieszka Pabin -Gromala 11
1gRS-RACH-SPED. Marzena Waksmundzka 13
1gTOT-turysta Marta Sokołowska 17
1gHOT- hotelarz Magdalena Świerczek 3
1gE-ekonomista Renata Liszka 21
 

Klasy I po szkole podstawowej

1p AHOT-hotelarz Małgorzata Włodarczyk-Stańska 15
1p BHOT-hotelarz Katarzyna Szlachtowska-Zoń P1
1pES-spedytor-ekonomista Beata Stramka 10
1p TR-rachunkowość Adam Liszka 22
1p TOT-turysta Piotr Mrugała 18

 

 

Klasy II-III

 

Klasa Wychowawca Sala
2aTE Paweł Widurski 7
2bTE Barbara Balicka 6
2TOH Krzysztof Wiatr 16
2HOT Dominika Duda-Grzegorczyk 19
2 HS Anna Martuszewska/Natalia Burian-Wór w zastępstwie 9
3aTE Joanna Wójcik 12
3BTE Barbara Kalata 4
3TOH Magdalena Korzycka 5
3HOT Katarzyna Białek-Ostrowska 8
 

Klasy IV zostają  w sali gimnastycznej