Od roku szkolnego 2021/22 świadczenie w ramach programu “Dobry start” (tzw. 300+) będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dotychczas obsługę wniosków i wypłatę tego świadczenia realizowały ośrodki pomocy społecznej.

Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada br. tylko drogą elektroniczną, przy wykorzystaniu następujących kanałów:

  • portal Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
  • portal Emp@tia,
  • bankowość elektroniczna banków, które udostępnią taką możliwość.

Świadczenie będzie wypłacane wyłącznie na konto bankowe wskazane we wniosku.