Coroczna kampania jest okazją do podniesienia świadomości na temat szkodliwych i śmiertelnych skutków używania tytoniu, narażenia na bierne palenie oraz zniechęcenia do używania tytoniu w jakiejkolwiek formie.
Zachęcamy wszystkich młodych ludzi do przyłączenia się do walki o pokolenie wolne od tytoniu.

SPRAWDŹ TO