REGULAMIN SZKOLNEGO TURNIEJU SZACHOWEGO – rok szkolny 2021-2022

sezon 01

Cele turnieju

  1. Popularyzacja gry w szachy w szkole.
  2. Podniesienie poziomu gry, rozwój intelektualny dzieci.
  3. Propagowanie zasad fair – play.
  4. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.
  5. Stworzenie atmosfery zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa.

Patronat:

Dyrektor Marzena Waksmundzka

Organizatorzy:

Nauczyciel zajęć szachowych: Piotr Plewa

Komisja turnieju (sędziowie): Piotr Plewa

Sponsorzy:

Biuro Rachunkowe mgr Piotr Plewa w Nowym Targu

Czas i miejsce turnieju

Szkolny turniej szachowy faza podstawowa odbędzie się na przełomie listopada i grudnia 2021 roku.

Finał turnieju planowany jest na przełomie styczeń/luty 2022 roku.

Zasady turnieju

W turnieju biorą udział chętni uczniowie, którzy zgłosili się do konkursu szachowego. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do założenia konta na platformie https://www.chess.com i podanie go w zgłoszeniu do 15 października 2021 r.  oraz do podania rankingu. Za wygranie partii uczestnicy uzyskują 1 punkt, za przegranie 0; w przypadku remisu 0,5. Sprawy sporne rozstrzygają sędziowie, którzy będą czuwać nad prawidłowym przebiegiem turnieju. Turniej rozgrywany jest systemem 5 partii dla każdego ucznia. Każda partia będzie trwała 10 minut dla gracza bez doliczania czasu za ruch. Najlepszych 8 zawodników przechodzi do dalszej części konkursu. Jeżeli po fazie podstawowej będzie więcej uczniów z taką samą liczbą punktów, to zarządzana będzie dogrywka pomiędzy uczniami z najmniejszą liczbą punktów w formule blizn 3 minuty do pierwszej wygranej. Kolejna faza turnieju będzie odbywać się systemem pucharowym – 2 partie (każdy gracz gra białymi bierkami, a następnie czarnymi) plus trzecia partia przy ewentualnym remisie w formule 3 minutowy blitz(losowy przydział koloru bierek)do pierwszej wygranej. Numery od 1 do 8 w części pucharowej będą przydzielane losowo.

Drabinka fazy pucharowej (8 najlepszych uczniów)

Nagrody Dla trzech najlepszych zawodników (miejsca I-III) przewidziano dyplomy, puchary oraz nagrody książkowe, które będą wręczone po zakończeniu turnieju. Dla pozostałych dyplomy uczestnictwa.